Viết Lại Câu Thì Hiện Tại Hoàn Thành Và Quá Khứ Đơn

     

Bài tập biến hóa từ hiện tại xong xuôi sang quá khứ đơn là dạng bài xích tập thịnh hành khi học tiếng anh. Để rứa chắc các cấu tạo câu gửi thì hiện tại tại xong sang thừa khứ đơn, hãy cùng chuyên học bài bác ôn lại kỹ năng và kết thúc hết phần bài tập giới thiệu nhé! Yên trung khu là siêng học bài đã tổng hợp bài tập thay đổi từ hiện nay tại dứt sang vượt khứ 1-1 có đáp án nhé!

Ngữ pháp đưa thì hiện tại dứt sang vượt khứ đơn

1. Thì hiện nay tại chấm dứt và 3 cấu tạo quá khứ 1-1 tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for và ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi lúc nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to lớn Japan.

= I have never been to japan before.

*

Bài tập chuyển đổi từ hiện tại xong xuôi sang quá khứ solo có đáp án

Viết lại câu từ vượt khứ solo sang hiện nay tại chấm dứt không làm đổi khác nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote to lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập biến đổi thì hiện tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ thừa khứ đối chọi sang hiện tại kết thúc không làm chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Top 11 Bài Phân Tích Độc Tiểu Thanh Ký, Phân Tích Bài Thơ Đọc Tiểu Thanh Kí

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went khổng lồ bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone to lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote to me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập biến đổi thì hiện tại xong xuôi sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went to school was 4 months ago…

-> I last went lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went khổng lồ school

4/ I have never visited Halong bay before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Đề Thi Văn Vào 10 Năm 2018, Đề Thi Môn Văn Vào Lớp 10 Hà Nội Năm 2018

Trên đấy là một số bài bác tập biến đổi từ hiện tại tại hoàn thành sang thừa khứ solo có đáp án vày Chăm học bài bác nghiên cứu, tổng hợp và biên soạn. Các bạn đã kết thúc hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các trường hợp hay chạm chán để cấp tốc nhớ các cấu trúc chuyển đổi từ hiện tại tại ngừng sang vượt khứ đối kháng và trái lại nhé.