Luật xây dựng

     
Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng


Bạn đang xem: Luật xây dựng


Xem thêm: Cách Chat Tất Cả Trong Lmht Phien Ban Moi, Các Lệnh Chat, Cách Chat Tất Cả Trong Lmht Phien Ban Moi*
NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
*
kích thước bìa:21x31 centimet
*
Năm XB:2021
*
Quốc gia:Việt nam giới
*
một số loại sách: Ebook, Sách giấy
*
*
Ngôn ngữ: Tiếng Việt


Xem thêm: Viber Bị Mất Hết Tin Nhắn, Có Cách Lấy Lại Tin Nhắn Viber Đã Xoá

Cuốn sách “Các Nghị kim chỉ nan dẫn vẻ ngoài Xây dựng”bao gồm những nội dung sau:


Trang

Quy định cụ thể một số nội dung về cai quản dự án chi tiêu xây dựng

Chương I. Những phép tắc chung

3

Chương II. Lập, thẩm định, phê phê duyệt dự án, quản lý dự án đầu tư xây dựng

9

Mục 1. Lập, thẩm định, phê chu đáo dự án chi tiêu xây dựng

9

Mục 2. Tổ chức quản lý dự án đầu tư chi tiêu xây dựng

21

Chương III. Khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt kiến tạo xây dựng

24

Mục 1. Khảo sát điều tra xây dựng

24

Mục 2. Xây cất xây dựng

27

Mục 3. Thẩm định, phê duyệt xây đắp xây dựng xúc tiến sau thi công cơ sở

29

Chương IV. Bản thảo xây dựng và thống trị trật trường đoản cú xây dựng

36

Chương V. Xây dựng công trình đặc thù và triển khai dự án chi tiêu xây dựng trên nước ngoài

45

Mục 1. Xây dựng công trình xây dựng đặc thù

45

Mục 2. Triển khai dự án đầu tư chi tiêu xây dựng trên nước ngoài

47

Chương VI. Điều kiện năng lực chuyển động xây dựng

49

Mục 1. Điều khiếu nại năng lực vận động xây dựng của cá nhân

49

Mục 2. Điều khiếu nại năng lực vận động xây dựng của tổ chức

64

Mục 3. Giấy phép hoạt động xây dựng mang lại nhà thầu nước ngoài

80

Chương VII. Điều khoản thi hành

85

Phụ lục I. Chủng loại tờ trình và các văn phiên bản trong quy trình tiến hành thẩm định
báo cáo phân tích khả thi đầu tư xây dựng, thi công xây dựng triển khai
sau xây dựng cơ sở (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 tháng 03
năm 2021 của chủ yếu phủ)

90

Phụ lục II. Mẫu những văn bạn dạng trong quy trình cấp giấy tờ xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 mon 03 năm 2021 của chính phủ)

109

Phụ lục III. Mẫu các văn bạn dạng trong quá trình cấp giấy phép hoạt động xây dựng
của đơn vị thầu quốc tế (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP
ngày 3 mon 3 năm 2021 của chủ yếu phủ)

138

Phụ lục IV. Mẫu các văn phiên bản trong quá trình cấp chứng từ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2021 của thiết yếu phủ)

152

Phụ lục V. Mẫu các văn phiên bản trong các bước công nhận tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp đủ đk cấp chứng từ hành nghề, chứng từ năng lực hoạt động xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2021 của thiết yếu phủ)

163

Phụ lục VI. Nghành và phạm vi vận động xây dựng của chứng từ hành nghề vận động xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2021 của chính phủ)

166

Phụ lục VII. Nghành nghề dịch vụ và phạm vi vận động xây dựng của chứng từ năng lực hoạt động xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 mon 3 năm 2021 của chính phủ)

170

Phụ lục VIII. Ký hiệu vị trí cấp chứng từ hành nghề chuyển động xây dựng, chứng từ năng lực chuyển động xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 mon 3 năm 2021 của chính phủ)

177

Phụ lục IX. Phân các loại dự án đầu tư chi tiêu xây dựng theo công suất phục vụ cùng tính chấtchuyên ngành của công trình xây dựng (Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 mon 3 năm 2021 của bao gồm phủ)

179

Phụ lục X. Hạng mục công trình ảnh hưởng lớn mang lại an toàn, công dụng cộng đồng
(Kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3 mon 3 năm 2021
của chủ yếu phủ)

182

Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 điều 3 phương tiện sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều

của hình thức xây dựng về công tác thẩm định kiến thiết xây dựng triển khai

sau kiến tạo cơ sở cùng miễn bản thảo xây dựng

Phụ lục I (Kèm theo Nghị định số: 113/2020/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2020 của thiết yếu phủ)

191

Phụ lục II (Kèm theo Nghị định số: 113/2020/NĐ-CP
ngày 18 mon 9 năm 2020 của thiết yếu phủ)

193

Phụ lục III (Kèm theo Nghị định số: 113/2020/NĐ-CP
ngày 18 mon 9 năm 2020 của thiết yếu phủ)

196

Về làm chủ chi phí chi tiêu xây dựng

Chương I. Pháp luật chung

197

Chương II. Sơ cỗ tổng mức đầu tư chi tiêu xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

199

Chương III. Dự toán xây dựng

205

Mục 1. Dự trù xây dựng công trình

205

Mục 2. Dự trù gói thầu xây dựng

209

Chương IV. Định mức xây dựng, giá xây dựng dự án công trình và chỉ số giá chỉ xây dựng

211

Mục 1. Định nấc xây dựng

211

Mục 2. Giá xây dựng dự án công trình và chỉ số giá xây dựng

214

Mục 3. Cơ sở dữ liệu về định nấc xây dựng, giá thiết kế công trình
và chỉ số giá chỉ xây dựng

216

Chương V. Bỏ ra phí làm chủ dự án và tứ vấn đầu tư xây dựng

218

Chương VI. Thanh toán, quyết toán vừa lòng đồng sản xuất và thanh toán,
quyết toán vốn đầu tư xây dựng

222

Chương VII. Quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu gây ra trong quản lý chi phí đầu tư chi tiêu xây dựng

223

Chương VIII. Thống trị nhà nước về giá cả đầu tứ xây dựng

225

Chương IX. Điều khoản thi hành

227

Quy định cụ thể một số ngôn từ về làm chủ chất lượng,

thi công kiến tạo và bảo trì công trình xây dựng

Chương I. Những công cụ chung

230

Chương II. Làm chủ thi công xây dừng công trình

239

Chương III. Bảo hành, bảo trì, phá dỡ công trình xây dựng xây dựng

258

Mục 1. Bảo hành công trình xây dựng

258

Mục 2. Duy trì công trình xây dựng

260

Mục 3. Đánh giá an toàn công trình

267

Mục 4. Xử lý so với công trình có dấu hiệu nguy hiểm,
công trình không còn thời hạn sử dụng, phá dỡ công trình xây dựng xây dựng

270

Chương IV. Sự cố gắng trong xây đắp và khai thác, thực hiện công trình

274

Mục 1. Sự cố dự án công trình xây dựng

274

Mục 2. Sự nuốm gây mất an toàn lao đụng trong kiến thiết xây dựng công trình

277

Chương V. Điều khoản thi hành

280

Phụ lục I. Phân loại công trình theo công suất sử dụng (Ban hành kèm theo
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 01 năm 2021 của chủ yếu phủ)

284

Phụ lục II (Ban hành dĩ nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

291

Phụ lục IIa. Nhật ký xây cất xây dựng dự án công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 01 năm 2021 của chính phủ)

292

Phụ lục IIb. Phiên bản vẽ hoàn công (Ban hành hẳn nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của bao gồm phủ)

293

Phụ lục III. Planer tổng hợp về an toàn (Ban hành cố nhiên Nghị định
số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

295

Phụ lục IV. Report về công tác giám sát thi công kiến tạo công trình
(Ban hành hẳn nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26 mon 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

297

Phụ lục IVa (Ban hành cố nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 01 năm 2021 của chính phủ)

298

Phụ lục IVb (Ban hành cố nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26 mon 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

300

Phụ lục V (Ban hành cố nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 01 năm 2021 của chính phủ)

302

Phụ lục VI. Hồ sơ đề xuất kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu ngừng hạng mục công trình, công trình xây dựng (Ban hành đương nhiên Nghị định số /2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

303

Phụ lục VIa. Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng khuôn khổ công trình, dự án công trình xây dựng (Ban hành cố nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

304

Phụ lục VIb. Hạng mục hồ sơ hoàn thành công trình (Ban hành dĩ nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của thiết yếu phủ)

306

Phụ lục VII (Ban hành tất nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của bao gồm phủ)

309

Phụ lục VIII. Danh mục công trình quy tế bào lớn, kỹ thuật phức hợp (Ban hành dĩ nhiên Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 mon 01 năm 2021 của chính phủ)

311

Phụ lục IX. Hạng mục hồ sơ ship hàng quản lý, quản lý và gia hạn công trình
(Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP
ngày 26 tháng 01 năm 2021 của chủ yếu phủ)

312