Mẫu Tờ Trình Phê Duyệt Báo Cáo Kinh Tế Kỹ Thuật

     

Mẫu tờ trình thẩm định report kinh tế - kỹ thuật sản xuất công trình

Mẫu tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - chuyên môn xây dựng công trình xây dựng là mẫu tờ trình được người có thẩm quyền quyết định đầu tư lập ra nhằm trình thẩm định và đánh giá về việc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình. Mẫu mã tờ trình nêu rõ tên công trình, tên công ty đầu tư, địa điểm, diện tích, nguồn ngân sách đầu tư..

Bạn đang xem: Mẫu tờ trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và sở hữu về mẫu tờ trình thẩm định report kinh tế - nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng tại đây.

Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Mẫu tờ trình ý kiến đề xuất sửa chữa

Mẫu tờ trình xin khiếp phí

Mẫu tờ trình thẩm định report kinh tế - kỹ thuật xuất bản công trình


Nội dung cơ bạn dạng của chủng loại tờ trình thẩm định report kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc----------------------------

Số: ..................

.........., ngày...tháng....năm.....

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO kinh TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNGCÔNG TRÌNH……….

Kính gửi:(Người bao gồm thẩm quyền ra quyết định đầu tư)…

- căn cứ (pháp lý khác gồm liên quan).

(Tên nhà đầu tư) trình thẩm định báo cáo kinh tế - nghệ thuật xây dựng dự án công trình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thương hiệu công trình:.................................................................................................


2. Tên chủ đầu tư:................................................................................................

3. Tổ chức hỗ trợ tư vấn lập report kinh tế - kỹ thuật gây ra công trình:.....................

Xem thêm: Dàn Ý Câu Nói Của M.Go-Rơ-Ki Hãy Yêu Sách Gợi Cho Em Suy Nghĩ Gì

4. Mục tiêu đầu tư chi tiêu xây dựng:................................................................................

5. Địa điểm xây dựng:..........................................................................................

6. Diện tích sử dụng đất:......................................................................................

7. Tổng mức đầu tư:.............................................................................................

8. Nguồn ngân sách đầu tư:............................................................................................

9. Vẻ ngoài quản lý dự án:..................................................................................

10. Thời gian thực hiện:.......................................................................................

Xem thêm: Thay Đổi Đầu Số Điện Thoại 11 Số, Hướng Dẫn Đổi Đầu Cho Sim 11 Số

11. Số đông kiến nghị:.............................................................................................

(Gửi hẳn nhiên Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ report KTKT và hiệu quả thẩm định thiết kế bạn dạng vẽ kiến thiết và dự toán)