Hóa 12 Bài 2 Lý Thuyết

     

Thông qua bài học kinh nghiệm giúp những em có thêm gọi biết về trạng thái tự nhiên, tầm quan trọng đặc biệt của lipit; đọc về các tính chất vật lý, tính hóa học hóa học cũng giống như cách sử dụng chất mập hợp lí.

Bạn đang xem: Hóa 12 bài 2 lý thuyết


1. Video clip bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1. Khái niệm

2.2. Hóa học béo

2.3. đặc thù hóa học tập của Lipit

2.4. Vai trò hóa học béo

3. Bài bác tập minh hoạ

3.1. Bài bác tập Lipit - Cơ bản

3.2. Bài bác tập Lipit - Nâng cao

4. Luyện tập bài 2 hóa học 12

4.1. Trắc nghiệm

4.2. Bài xích tập SGK & Nâng caoChương 1 bài Lipit

5. Hỏi đáp vềBài 2 Lipit


Lipit là những hợp hóa học hữu cơ bao gồm trong tế bào sống, không tổng hợp trong nước nhưng lại tan trong các dung môi cơ học không phân cực như: ete, cloroform, xăng dầu...


2.2.1. Khái niệmLipit bao hàm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… hầu như chúng đầy đủ là các este phức tạp.Chất béo: là trieste của glixerol với những axit béo, là những axit monocacboxylic gồm số chẵn nguyên tử C (thường tự 12C cho 24C) không phân nhánh, được gọi phổ biến là triglixerit.Công thức bao quát của chất lớn vớiR1, R2, R3có thể tương đương nhau hoặc khác nhau.

Xem thêm: Game Bắn Súng Offline Pc - Top Game Bắn Súng Offline Online Hay Cho Pc

*

Một số axit to thường gặp:Axit panmitic: C15H31COOHAxit stearic: C17H35COOHAxit oleic: C17H33COOHAxit linoleic: C17H31COOH2.2.2. đặc điểm vật lí của LipitR1, R2, R3: ko no⇒ Chất béo lỏng (dầu thực vật). Ví dụ:(left( C_17H_33COO ight)_3C_3H_5)R1, R2, R3: no⇒ Chất lớn rắn (mỡ động vật). Ví dụ:(left( C_17H_35COO ight)_3C_3H_5)

2.3. Tính chất hóa học của Lipit


2.3.1. Phản ứng thủy phânMôi trường axit→ axit lớn + glixerol

​​((RCOO)_3C_3H_5 + 3H_2O ightleftharpoons 3RCOOH + C_3H_5(OH)_3)

Môi trường kiềm: (Phản ứng xà chống hóa)

​((RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH xrightarrow<> t^0 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3)

Muối Na, K của axit béo: xà phòng. Ví dụ: C17H35COONa,C17H35COOK, ...

2.3.2. Bội nghịch ứng cùng H2 của chất béo lỏng

((C_17H_33COO)_3C_3H_5 + 3H_2 xrightarrow<175-190^0C>Ni (C_17H_35COO)_3C_3H_5)

Triolein (lỏng) (rắn)

Chú ý:Chất bự không no sẽ bị oxh vì không khí→ peoxit, hóa học này bị phân hủy sinh sản thành các anđehit bao gồm mùi khó chịu và khiến hại cho những người ăn.

Xem thêm: Quyết Định Của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần, Mẫu Quyết Định Của Hội Đồng Quản Trị


2.4. Vai trò hóa học béo


Chất béo(xrightarrow<> Lipaza )axit to + glixerol (downarrow) chất béo


Bài tập minh họa


3.1. Bài tập Lipit - Cơ bản


Bài 1:

Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit thu được sản phẩm là

Hướng dẫn:

Tristearin gồm công thức là: (C17H35COO)3C3H5

Ta gồm phản ứng thủy phân lipit trong môi trường axit nhận được axit béo và glixerol

((C_17H_35COO)_3C_3H_5+3H_2O ightarrow 3C_17H_35COOH+C_3H_5(OH)_3)

Bài 2:

Thủy phân trọn vẹn 8,9 gam tristearin bằng dung dịch NaOH dư thì nhận được m gam muối. Quý giá của m là

Hướng dẫn:

Cũng làTristearinnhưng lại thủy phân trong môi trường thiên nhiên bazơ (phản ứng xà phòng hóa)

(C17H35COO)3C3H5+ 3NaOH →3C17H35COONa + C3H5(OH)30,01 mol → 0,03 mol⇒mmuối= 9,18g

Bài 3:

Để biến một trong những dầu thành ngấn mỡ rắn, hoặc bơ tự tạo người ta thực hiện quá trình gì?

Hướng dẫn:

Dầu ý nói lipit sinh hoạt trạng thái lỏng.Còn mỡ chảy xệ rắn hoặc bơ tự tạo là nhắc đến lipit sống trạng thái rắn. Để chuyển đổi lipit từ tâm trạng lỏng thanh lịch trạng thái rắn ta sử dụng quá trình Hidro hóa với điều kiện xúc tác Niken và ánh sáng thích hợp.

Ví dụ: với Triolenin:((C_17H_33COO)_3C_3H_5 + 3H_2 xrightarrow<175-190^0C>Ni (C_17H_35COO)_3C_3H_5)

(lỏng) (rắn)


3.2. Bài bác tập Lipit - Nâng cao


Bài 1:

Thuỷ phân trọn vẹn 444 gam một lipit X chiếm được 46 gam glixerol (glixerin) và hai các loại axit béo. Hai các loại axit khủng đó là

Hướng dẫn:

(n_glixerol = 0,5mol Rightarrow M_X = 888)

(R1COO)C3H5(R2COO)2=> R1+ 2R2=715 => R1=237 (C17H33) và R2=239 (C17H35)

⇒ 2 axit to đó là: axit oleic (C17H33COOH) và axit stearic (C17H35COOH)

Bài 2:

Đốt cháy trọn vẹn m gam 1 chất bự triglixerit đề xuất 1,61 mol O2, hiện ra 1,14 mol CO2và 1,06 mol H2O. Cho 7,088 gam hóa học béo tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì trọng lượng muối chế tạo ra thành là

Hướng dẫn:Bảo toàn khối lượng:(eginarrayl m_lipit + m_O_2 = m_CO_2 + m_H_2O Leftrightarrow m_lipit + 1,61.32 = 1,14.44 + 1,06.18\ endarray)(Rightarrow m_lipit = 17,72g)Bào toàn nguyên tố:(n_C = n_CO_2 = 1,14 m (mol) m ;,n_H = 2n_H_2O = 2,12,(mol))(n_Oleft( X ight) = 2n_CO_2 + n_H_2O - 2n_O_2 = 2.1,14 + 1,06 - 2.1,61 = 0,12,mol)X bao gồm công thức chung là (RCOO- là những gốc axit có thể khác nhau trong thuộc 1 phân tử)Phản ứng:(left( RCOO ight)_3C_3H_5 + 3NaOH o 3RCOONa + C_3H_5left( OH ight)_3)(n_X = n_C_3H_5left( OH ight)_3 = 1/6.n_Oleft( X ight) = 0,02,mol Rightarrow n_NaOH = 3n_X = 0,06,mol)Xét vào 7,088g X thì(n_X = 0,008,mol Rightarrow n_NaOH = 0,024,mol)Bảo toàn cân nặng ta có:mmuối=(m_X + m m_NaOH - m_C_3H_5left( OH ight)_3 = 7,312,g)