Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 5

     

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 gồm 3 đề thi môn Toán, tất cả đáp án và bảng ma trận đề thi kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tham khảo để ra đề thi học tập kì 1 đến học sinh của chính mình theo 4 cường độ của Thông tư 22.

Bạn đang xem: đề kiểm tra học kì 1 toán 5


Đồng thời, cũng giúp những em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh công dụng thuận luôn thể hơn nhằm ôn thi học kì 1 đạt công dụng cao. Quanh đó ra, có thể tham khảo thêm đề thi học tập kì 1 môn tiếng Việt, lịch sử hào hùng - Địa lý, Khoa học. Vậy mời thầy cô và những em thuộc theo dõi bài viết dưới trên đây của magicone.vn:


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

4

5

7

8

9

Số điểm

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

3

6

Số điểm

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ cùng tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2021 - 2022

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước lời giải đúng(Trắc nghiệm số học tập mức 1)

a) Số thập phân nào trình diễn đúng một trăm linh ba đối chọi vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số bé nhỏ nhất trong số số dưới đấy là số nào?

A. 0,18 B. 0,178 C. 1,087 D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước hiệu quả đúng. (Trắc nghiệm số học tập mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10 B. 84,36 :0,1 C. 84,36 x 0,1 D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích để điền vào khu vực chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nấc 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7 tấn 23 kilogam =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải bài toán sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ sở hữu một bao gạo 50 kg loại 15% tấm. Hỏi vào bao gạo đó gồm bao nhiêu kilogam tấm? ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền những số 0,3; 0,7 và 1 vào khu vực trống để sở hữu biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nút 3)

Viết lại những số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 mét vuông và 25 dm2 theo thứ tự tăng dần.

Xem thêm: Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành Khóa Học, Đơn Xin Xác Nhận Hoàn Thành Khóa Học

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học tập mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có mức giá là 55000000 đồng, tháng 11 giá vàng tăng 5%, đến tháng 12, giá vàng lại sút 5%. Như vậy, tháng 12 giá của 1 lượng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) người mẹ đi siêu thị nhà hàng mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên lúc mua hộp mứt 35000 đồng thì người mẹ được miễn phí vì chưng giá hộp mứt bởi với số tiền bớt giá. Hỏi hôm nay mẹ vẫn trả cho nhà hàng siêu thị bao nhiêu tiền? (Tự luận số học mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học tập mức 4)


Hãy tính diện tích s của hình tam giác không tô đậm

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Số một trăm linh bố phẩy không trăm linh bảy được viết như thế nào?

B. 103,007

b) Số bé nhất trong những số dưới đây là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được một điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm.

Lượng tấm trong bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kg tấm

Câu 5: (1 điểm) học viên điền đúng cả 4 địa điểm mới gồm điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể đổi địa điểm giữa 0,3 cùng 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại các số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 m2 và 25 dm2 theo lắp thêm tự tăng dần.

1500 m2 ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Xem thêm: Các Bài Viết Số 5 Lớp 7: Văn 7 Bài Viết Số 5 Hay Nhất (5 Đề)

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số tiền chị em đã mua là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS hoàn toàn có thể giải theo không ít cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác không tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

.....