Con đường cách mạng vô sản là sự lựa chọn khách quan của lịch sử việt nam

     
It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.

Bạn đang xem: Con đường cách mạng vô sản là sự lựa chọn khách quan của lịch sử việt nam


*

*

Giới thiệuTổ chức bộ máyThông tinThông tin kinh tế tài chính xã hộiThông tin tuyên truyền, phổ biếnDịch vụ côngVăn phiên bản
It looks lượt thích your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Mục đích của chúng nhằm mục tiêu phá hoại, lắc đầu tư tưởng sài gòn từ cội rễ, thông qua đó tiến công trực diện vào một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng quan trọng trong gốc rễ tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam.Cương lĩnh xây dựng nước nhà trong thời kỳ quá nhiều lên chủ nghĩa buôn bản hội năm 1991 đã khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng tp hcm làm căn nguyên tư tưởng, phương châm cho hành động”(1). Cách nhìn này liên tục được khẳng định tại cưng cửng lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa thôn hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và được bổ sung cập nhật tại Đại hội XII của Đảng: “Tư tưởng của Người, với Chủ  nghĩa Mác-Lênin là gốc rễ tư tưởng, mục tiêu cho hành vi của Đảng và bí quyết mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to béo và quý giá của Đảng và dân tộc bản địa ta, tồn tại soi đường cho việc nghiệp giải pháp mạng của Đảng và nhân dân ta”(2). Việc xác minh này cho thấy thêm tầm quan trọng của công ty nghĩa Mác-Lênin và bốn tưởng hồ Chí Minh đối với sự nghiệp phương pháp mạng vn nói thông thường và đối với nền tảng tứ tưởng của Đảng cùng sản việt nam nói riêng.Thời gian qua, những thế lực thù địch, bội nghịch động, bất mãn chủ yếu trị ra sức phòng phá căn nguyên tư tưởng của Đảng, trong số đó chúng tìm mọi cách để đối lập giữa bốn tưởng sài gòn với công ty nghĩa Mác-Lênin. Chúng quy kết quản trị Hồ Chí Minh không tuân thủ đúng trình bày của chủ nghĩa Mác-Lênin về kiểu cách mạng vô sản: “Tư tưởng tp hcm chỉ là bốn tưởng dân tộc, không theo Chủ nghĩa Mác-Lênin”; “Con đường bác bỏ Hồ đã chọn lọc là tuyến đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội” (!). Chúng còn nuốm ý minh họa bằng những những sự kiện định kỳ sử, như: ra đời Đảng cộng sản nước ta thay vì thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Đông Dương, giải quyết vấn đề dân tộc trước vụ việc giai cấp... Nhằm mục tiêu củng cố hầu hết luận điệu xuyên tạc này.

Xem thêm: Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người Túy Thời Miên, Đọc Truyện Gặp Đúng Lúc Yêu Đúng Người (Full

Chủ tịch hồ chí minh giải quyết đúng chuẩn vấn đề dân tộc và giai cấpLuận điệu xuyên tạc trên là vô căn cứ. Bởi lẽ, lý luận nhà nghĩa Mác-Lênin sẽ chỉ rõ: “Cuộc chống chọi của thống trị vô sản phòng lại giai cấp tư sản, cho dù về khía cạnh nội dung, ko phải là 1 trong cuộc chống chọi dân tộc, nhưng thuở đầu lại mang bề ngoài đấu tranh dân tộc”, vì chưng thế, “giai cung cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy thiết yếu quyền, nên tự vươn lên thành kẻ thống trị dân tộc, cần tự mình biến dân tộc(3). đến nên, cơ bản của cách mạng vô sản vẫn là xử lý mâu thuẫn giữa ách thống trị tư sản và kẻ thống trị vô sản, cho dù cho nước nhà đó đã làm qua giai đoạn cách tân và phát triển tư bạn dạng chủ nghĩa hay chưa trải qua quy trình này. Ở các nước ở trong địa, nhiệm vụ trước mắt và quan trọng số 1 là thực hiện cách mạng giải phóng dân tộc bản địa giành mang độc lập, quyền tự quyết dân tộc để làm cơ sở hiện nay thực làm cách social chủ nghĩa. Bởi vì vậy, cách mạng vô sản suy đến cùng cũng nguyên nhân là quyền và công dụng quốc gia, dân tộc; việc giải quyết và xử lý vấn đề kẻ thống trị không đứng bên trên lập trường tác dụng quốc gia, dân tộc sẽ không còn thể giải quyết triệt để các vấn đề đặt ra của cuộc giải pháp mạng, thỉnh thoảng còn dẫn mang lại thất bại.Chủ tịch hồ Chí Minh đã nhận thức, tiếp thu sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin về phong thái mạng vô sản. Fan đã tích cực chuẩn bị tư tưởng bao gồm trị, tổ chức, cán bộ cho sự ra đời Đảng cùng sản nước ta năm 1930 và cùng rất Đảng cùng sản vn lãnh đạo bí quyết mạng vn giành lấy tự do cho Tổ quốc, tự do thoải mái cho dân tộc bản địa và đưa phương pháp mạng việt nam tiến theo con phố chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng đặc biệt vào sự nghiệp giải hòa giai cấp, giải hòa con người trên cố giới. Thành công đó là do chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn giải quyết vấn đề dân tộc trước, sau đó xử lý vấn đề giai cấp trên lập trường thống trị vô sản, vấn đề đó đã trình bày rõ qui định tôn trọng thực tiễn khách quan tiền và đảm bảo an toàn tính lịch sử ví dụ của nhà nghĩa Mác-Lênin. Việc lựa chọn này sẽ không phải là sự việc ngẫu nhiên, “ăn may” mà là việc tìm tòi, phân tích trong thực tiễn cách mạng thấu đáo. Điều đó bắt đầu từ tài năng, trí tuệ, sự nhậy bén chính trị và năng lực chuyển động thực tiễn vượt trội của chủ tịch Hồ Chí Minh.Khi phân tích trong thực tế cách mạng Việt Nam, bạn chỉ rõ, việt nam xuất phát xuất phát từ 1 nước phương Đông truyền thống, nền nntt lạc hậu, rộng 90% là nông dân, sự phân hóa ách thống trị chưa sâu sắc, khi thực dân Pháp xâm lấn thì trách nhiệm nổi lên số 1 của giải pháp mạng vn là hóa giải dân tộc, giành lấy chủ quyền dân tộc, tự do cho người dân, nên người đã phê phán trực tiếp thắn quan điểm phiến diện, giáo điều, rập khuôn trang thiết bị của một số người về xử lý mối quan hệ giới tính giữa sự việc dân tộc và giai cấp ở Việt Nam: “Nghe fan ta nói giai cấp đấu tranh, tôi cũng ra khẩu hiệu ách thống trị đấu tranh, cơ mà không xét thực trạng nước mình như vậy nào để triển khai cho đúng” (4).Thực tiễn biện pháp mạng việt nam đã bệnh minh, quản trị Hồ Chí Minh luôn coi chủ nghĩa Mác-Lênin là “cái cẩm nang” thần kỳ, “kim chỉ nam” cho bí quyết mạng Việt Nam. Người đã khẳng định: “Bây giờ lý thuyết nhiều, công ty nghĩa nhiều, nhưng công ty nghĩa chân thiết yếu nhất, chắc chắn là nhất, giải pháp mệnh nhất là nhà nghĩa Lênin”(5). Người đã áp dụng lập trường, ý kiến và phương pháp cách mạng vô sản của công ty nghĩa Mác-Lênin để nghiên cứu và phân tích thực tiễn, tìm ra quy pháp luật vận động và cải cách và phát triển cách mạng vn bằng con phố cách mạng vô sản, thông qua đó khắc phục được khủng hoảng về tuyến phố cứu nước, cứu vãn dân tộc.Những thành quả này to to của cách mạng nước ta đạt được đã cho biết thêm những điều Người khẳng định là hoàn toàn đúng đắn, “Đảng ta nhờ phối hợp được chủ nghĩa Mác-Lênin với tình hình thực tế của nước ta, cho nên vì vậy đã chiếm được nhiều thắng lợi trong công tác”(6), và sự thật là thắng lợi của phương pháp mạng mon Tám năm 1945 vẫn giành lại độc lập dân tộc, khai ra đời nước nước ta Dân chủ cộng hòa cùng đưa nước ta bước vào quy trình độc lập, tư vày và phát triển.Thực tế đó mang đến thấy, con phố cách mạng vô sản ở việt nam do quản trị Hồ Chí Minh chỉ đường, dẫn lối là cân xứng với trong thực tế Việt Nam, kia là: người đã đặt ra nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên trước giải phóng thống trị nhưng không đối lập giữa nhiệm vụ giải phóng kẻ thống trị và giải phóng dân tộc mà kết hợp ngặt nghèo giữa giải phóng dân tộc bản địa với giải phóng giai cấp để tiến cho tới giải phóng bé người; người sở hữu trương thành lập Đảng cộng sản việt nam thay vì thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Đông Dương vì trọng trách cách mạng của mỗi nước Đông Dương khác nhau, đk kinh tế, buôn bản hội, văn hóa, dân tộc, con bạn mỗi nước gồm sự khác nhau.

Xem thêm: Cách Trở Thành Thiên Tài ? Làm Thế Nào Để Trở Thành Một Thiên Tài

Tư tưởng hồ nước Chí Minh đóng góp phần làm phong phú kho tàng giải thích Mác-Lê ninMột trong những âm mưu, thủ đoạn hiểm sâu khác mà các thế lực thù địch, phản nghịch động, thời cơ chính trị còn lèo lái dư luận rằng “Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ tương xứng với châu âu còn bốn tưởng tp hcm mới cân xứng với Việt Nam”; “bây giờ chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn tương xứng với sự cải cách và phát triển của định kỳ sử, chỉ bao gồm tư tưởng hồ chí minh là đáng giá, là phù hợp với dân tộc Việt Nam. Vì chưng vậy, chỉ việc dựa vào tứ tưởng hcm và đề cao thành “chủ nghĩa hồ nước Chí Minh” để sửa chữa thay thế Chủ nghĩa Mác-Lênin”(!).Việc đề cao tư tưởng hồ Chí Minh, hạ thấp nhà nghĩa Mác-Lênin vô hình trung đã bao phủ định xuất phát hình thành, phát triển của tứ tưởng hồ Chí Minh, tự đó phủ định tư tưởng hồ nước Chí Minh. Trên Đại hội lần vật dụng IX năm 2001 cùng Đại hội lần máy XI của Đảng năm 2011, tứ tưởng hcm được xác định là “một khối hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của phương pháp mạng Việt Nam, công dụng của sự áp dụng và cách tân và phát triển sáng sản xuất Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và cách tân và phát triển các quý hiếm truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thu nạp tinh hoa văn hóa nhân loại” (7).Sự khẳng định đó đã chứng tỏ tư tưởng hồ Chí Minh là sự việc kết tinh giữa nhà nghĩa Mác-Lênin với trong thực tiễn cách mạng nước ta và phẩm chất, nhân giải pháp của Người, cùng với truyền thống văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại. Không có Chủ nghĩa Mác-Lênin thì không tồn tại tư tưởng hồ Chí Minh, nhưng tứ tưởng hồ Chí Minh chưa hẳn là chủ nghĩa Mác-Lênin mà là sự việc vận dụng sáng chế chủ nghĩa này vào xử lý các vấn đề thực tế của phương pháp mạng việt nam trên lập trường của bí quyết mạng vô sản. Cho nên vì thế “không thể nhân danh đề cao tư tưởng tp hcm mà hạ thấp, không đồng ý Chủ nghĩa Mác-Lênin”(8).Đối lập giữa tứ tưởng hồ chí minh và chủ nghĩa Mác-Lênin là hoàn toàn sai trái, vô căn cứ, xuyên tạc lịch sử và súc tích vận động cách mạng Việt Nam. Tư tưởng sài gòn và công ty nghĩa Mác-Lênin về cách mạng vô sản thống duy nhất với nhau về mục tiêu, lý tưởng, đó là giải phóng dân tộc, giải phóng ách thống trị và giải phóng bé người. Bạn dạng thân những nhà kinh điển mác-xít không đưa ra một khuôn mẫu cứng ngắc cho việc thực hiện cuộc phương pháp mạng vô sản mà chỉ nêu ra những nguyên tắc cơ bản, cho nên việc vận dụng những nguyên tắc đó như vậy nào, thành công đến đâu nhờ vào vào kĩ năng của lãnh tụ trào lưu cách mạng.Chính quản trị Hồ Chí Minh đã vận dụng thành công những nguyên tắc đó để thực hiện chiến thắng các phương châm cách mạng Việt Nam, giải phóng dân tộc bản địa và đưa giải pháp mạng Việt Nam liên tục tiến theo tuyến phố chủ nghĩa làng mạc hội, góp phần quan trọng đặc biệt vào sự nghiệp chiến đấu giải phóng giai cấp, hóa giải con tín đồ trên nỗ lực giới, qua đó khẳng định và củng cầm tính khoa học, tính phương pháp mạng, tính nhân bản của công ty nghĩa Mác-Lênin.TS ĐẶNG VIẾT ĐẠT(Học viện chính trị khu vực IV, học viện Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh)(1) Đảng cùng sản vn (1991), cưng cửng lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên nhà nghĩa buôn bản hội, NXB chính trị quốc gia-Sự  thật, Hà Nội, tr. 21(2) Đảng cộng sản việt nam (2016), Văn khiếu nại Đại hội Đại biểu đất nước hình chữ s lần đồ vật XII, NXB thiết yếu trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, tr.7-8(3) C.Mác với Ph.Ănghen (2008), Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, NXB bao gồm trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, tr.105.(4) hcm (2011), Toàn tập, NXB bao gồm trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, t.5, tr.312(5) hcm (2011), Toàn tập, NXB chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, t.2, tr.289(6) sài gòn (2011), Toàn tập, NXB thiết yếu trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, t.12, tr.11(7) Đảng cùng sản việt nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần sản phẩm công nghệ XI, NXB chủ yếu trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, tr.88(8) Lê Hữu Nghĩa, “Về một trong những quan điểm xuyên tạc, khước từ Chủ nghĩa Mác-Lênin hiện nay”, trong sách Hội đồng Lý luận tw (2015), Phê phán những quan điểm không nên trái, đảm bảo nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, mặt đường lối của Đảng cùng sản Việt Nam, NXB chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, tr.23.