CÀI MAC OS TRÊN MÁY ẢO

     

Cài đặt macOS Big Sur bên trên VMware

Các bước setup macOS Big Sur bên trên VMware

Tải xuống các tool với file ISO MacOS Big SurCài đặt các công cụ phải thiết, mở khóa VMware để setup macOS Big SurTạo một trang bị ảo mớiCài để macOSCài đặt cơ chế VMware (Tùy chọn)Download những công cố và tệp tin iso macOS Big Sur

1, VMware Pro 16 download từ home vmware nếu không có

2, download tool Unlocker V3 cho VMware

3, tải về file ISO macOS Big Sur

macOS Big Sur 11.0.1 (20B29)

4, mua xuống VMware Tools

tải về VMware Tools

Cài để tool Unlocker

Tắt ứng dụng vmware nếu đã mở

Tải tệp tin unlocker mới nhất về đồ vật tính, giải nén với chạy file win-install.cmd với quyền admin ( nhấp chuột phải chọn Run as administrator)

Chờ đợi quá trình cài đặt kết thúc

Tạo 1 đồ vật ảo MacOS

Yêu cầu: nhảy Virtualization giải pháp công nghệ trong bios(còn gọi là intel VT hoặc AMD-V).

Mở vmware và tạo thành 1 sản phẩm công nghệ ảo

lựa chọn hệ quản lý điều hành là táo mac OS X ( còn nếu không thấy, chúng ta cần chạy lại tool Unlocker )

*

Tạo và thiết lập cấu hình sản phẩm ảo macos theo yêu ước của bạn, khoảng 4GB RAM, 4 core, 100GB hard disk

Add file ISO macOS đã thiết lập về ở trên

Tiếp theo họ cần chỉnh sửa file .VMX trong thư mục đựng máy ảo MACOS

Chuột yêu cầu file .VMX cùng chọn open with ( mở file với notepad)

Thêm các dòng sau cùng với CPU intel

smbios.reflectHost = "TRUE"hw.model = "MacBookPro14,3"board-id = "Mac-551B86E5744E2388"smc.version = "0"NOTE: nếu khách hàng sử dụng CPU AMD, thì thêm ngôn từ sau:

smc.version = "0"cpuid.0.eax = "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:1011"cpuid.0.ebx = "0111:0101:0110:1110:0110:0101:0100:0111"cpuid.0.ecx = "0110:1100:0110:0101:0111:0100:0110:1110"cpuid.0.edx = "0100:1001:0110:0101:0110:1110:0110:1001"cpuid.1.eax = "0000:0000:0000:0001:0000:0110:0111:0001"cpuid.1.ebx = "0000:0010:0000:0001:0000:1000:0000:0000"cpuid.1.ecx = "1000:0010:1001:1000:0010:0010:0000:0011"cpuid.1.edx = "0000:0111:1000:1011:1111:1011:1111:1111"smbios.reflectHost = "TRUE"hw.model = "MacBookPro14,3"board-id = "Mac-551B86E5744E2388" thiết lập macOS sau thời điểm đã tạo ra và tùy chỉnh thiết lập xong đồ vật ảo, các bạn khởi chạy thiết bị ảo để tiến hành setup macOS

Cài để VMware tool

Sau khi thiết lập xong chúng ta cần setup VMware tool mang đến máy ảo macos, chú ý không thể cài đặt bằng vmware tool có sẵn từ VMware, chúng ta phải áp dụng tool sinh sống link trên phần download