Cách tăng điểm tiem nang côn lôn đao

     
III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Côn Lôn Đao Pháp Võ Lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Côn Lôn Đao PhápIII. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Côn Lôn Kiếm Pháp Võ Lâm 11. Giới thiệu kỹ năng môn phái Côn Lôn Kiếm Pháp2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Côn Lôn Kiếm PhápIII. Cách tăng điểm kỹ năng cho Côn Lôn Bùa ChúVI. Vị trí địa lý và NPC quan trọng của Côn Lôn
*

> Toàn tập Nhiệm vụ môn phái Côn Lôn Lv10-120

III. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng cho Côn Lôn Đao Pháp Võ Lâm 1

1. Giới thiệu kỹ năng môn phái Côn Lôn Đao Pháp


*

a. Chiêu thức Côn Lôn Kiếm PhápKỹ năng 90: Lôi Động Cửu Thiên;Kỹ năng 120: Lưỡng Nghi Chân Khí;Kỹ năng 150: Thiên Lôi Chấn Nhạc.

Bạn đang xem: Cách tăng điểm tiem nang côn lôn đao

b. Ưu điểm của Côn Lôn Kiếm PhápKỹ năng tầm xa, tỉ lệ choáng siêucaoSở hữu kỹ năng tăng tốc độ di chuyểnLưỡng Nghi Chân Khí giảm dame củađối phương trong 10sCó bùa hỗ trợ sẽ tăng tỉ lệ choángcao hơn;Thích hợp cả PK hội đồng và solo;Rất hữu ích trong team cày kéo;Rất hữu ích trong săn boss, vượt ải.c. Nhược điểm của Côn Lôn Kiếm PhápYêu cầu nhiều điểm kỹ năng;Kỹ năng dễ đánh hụt khi ở xa;Lưỡng Nghi Chân Khí bị vô hiệu vớiNgũ Độc;Cần thời gian để chiêu thức ThiênLôi Chấn Nhạc được phát huy tác dụng của tầng 2.

2. Cách tăng điểm tiềm năng và kỹ năng của Côn Lôn Kiếm Pháp

– Côn Lôn Kiếm có đặc điểm là dam dồn rất mạnh,khi luyện công rất lợi thế vì kỹ năng sở hữu điện giật lan luyện công khánhanh.

– Côn Lôn Kiếm kỵ hệ thổ, khi đánh quái hệ thổđam yếu. Đánh hệ thủy dam mạnh nhất, 3 hệ còn lại nói chung hệ nào đánh cũng mạnh.

– Côn Lôn Kiếm có điểm yếu là mana hết rấtnhanh, do đó mặc dù dam rất mạnh nhưng hiện nay xu hướng là chuyển sang đao.

a. Cách tăng điểm kỹ năng Côn Lôn Kiếm Pháp

Cách tăng điểm kỹ năng hệ Luyện Công và PK Côn Lôn Kiếm Pháp

Phân bổđiểm Kỹ năng:

20 Thanh Thiên Địa Trọc;30 Sương Ngạo Côn Luân;20 Côn Luân Kiếm Pháp;1 Thanh Phong Phù;1 Kỷ Bán Phù (Có Thể Tăng Lên 7);3 Thúc Phược Chú;20 Ngũ Lôi Chính Pháp (70% Lôi ĐộngCửu Thiên).

8x thiếu điểm không tăng vào thúc nhược chú và chỉ tăng 17 skill ThanhThiên Địa Trọc.

9x,10x,…dư skill thì tăng tiếp vào các chiêu bổ trợ sau:

20 Thiên Tế Tấn Lôi ( Hỗ Trợ 65%Lôi Động Cửu Thiên)20 Cuồng Lôi Chấn Địa ( Hỗ Trợ 60%Lôi Động Cửu Thiên).

Xem thêm: Muốn Đăng Ký Kết Hôn Cần Những Gì ? Bao Lâu Thì Có? Please Wait

Cách tăng điểm kỹ năng hệ Luyện Công và Săn Boss Côn Lôn KiếmPháp

Phân bổđiểm Kỹ năng:

1 Thanh Thiên Địa Trọc;1 Thanh Phong Phù;1 Ki Bán Phù;30 Sương Ngạo Côn Lôn;20 Côn Luân Kiếm Pháp;20 Ngũ Lôi Chính Pháp;20 Thiên Tế Tấn Lôi.

Nếu cònđiểm sẽ cho tất cả vào Cuồng lôi chấn địa.

b. Cách tăng điểm tiềm năng Côn Lôn Kiếm Pháp

Phân bổđiểm tiềm năng:

Sức Mạnh: 110 – 135;Nội Công: 50 – 100;Sinh Khí: Còn lại.

III. Cách tăng điểm kỹ năng cho Côn Lôn Bùa Chú


*
Giao nhiệm vụ Xuất Sư Côn Lôn;Nhiệm vụ quan trọng khác.

NPCBinh khí – Trần Tâm

*
Nơi cung cấp dược phẩm cho đệ tử nộimôn Côn Lôn.

NPC Nhiệmvụ – Ngọc Thụ (Thiên Vi Điện)

*
Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ CônLôn cấp 40: Người chơi sẽ được phong danh hiệu Thiên Vi Hộ Pháp, học được tuyệtkỹ Khí Hàn Ngạo Tuyết, Khí Tâm Phù.Nhiệm vụ quan trọng khác.

NPC NhiệmVụ – Thán Tức Lão Nhân

*
Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ CônLôn cấp 20: Người chơi sẽ được phong danh hiệu Tử Vi Hộ Pháp, học được Ky BánPhù.Nhận và Hoàn thành nhiệm vụ CônLôn cấp 90: Người chơi học được tuyệt kỹ Ngạo Tuyết Tiêu Phong, Lôi Động CửuThiên.Nhiệm vụ quan trọng khác.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Trường Mạc Đĩnh Chi Lấy Bao Nhiêu Điểm 2020

VII. Tổng hợp bãi luyện công nhanh cho Côn Lôn

0x: Heo, Nhím Quanh Thôn;1x: Dược Vương Cốc Hoăc Xung Quanh Côn LônPhái;2x: Khoái Hoạt Lâm;3x: Tuyết Báo Động Tầng 1, Dược Vương Động Tầng1, Miêu Lĩnh, Thục Cương Sơn;4x: Hoàng Hà Nguyên Đầu, Kiến Tĩnh Phong;5x: Lưu Tiên Động Tầng 1, Thiên Tầm Tháp Tầng1,2 (Đại Lý);6x: Lưu Tiên Động 2,3,4; Thiên Tầm Tháp Tầng3, Hoành Sơn Phái;7x: Dược Vương Động Tầng 2, Lưu Tiên Động Tầng5 (Nhớ Cách Quay Lại Địa Điểm Cũ), Lão Hổ Động, Lâm Du Quan, Đào Hoa Nguyên;8x: Vô Danh Động, Nhãn Thạch Động;9x: Dược Vương Động Tầng 4, Nam Lộc, Bắc Lộc,Mê Cung Xa Mạc 1,2,3.