Cách phân bổ chi phí trả trước trên misa

     

Chi tầm giá trả trước là 1 trong khoản túi tiền đã phân phát sinh nhưng mà doanh nghiệp sẽ sử dụng để mua tài sản, phương pháp dụng cụ,… và sử dụng trong một thời gian dài bắt buộc không đủ đk để tính không còn vào ngân sách sản xuất hay marketing trong một kỳ của doanh nghiệp. Thời điểm này, kế toán công ty lớn cần triển khai phân bổ giá cả trả trước.

Bạn đang xem: Cách phân bổ chi phí trả trước trên misa

*

3. Biện pháp hạch toán phân bổ chi phí trả trước

3.1 Hạch toán giá thành trả trước, phân chia dần vào túi tiền SXKD nhiều kỳ

Nợ TK 242 – ngân sách chi tiêu trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111/112/153/331/334/338/…

Định kỳ kế toán tài chính ghi nhận cây bút toán phân bổ ngân sách chi tiêu trả trước vào chi phí SXKD:

Nợ TK 623/627/635/641/642

Có TK 242 – ngân sách trả trước.

3.2 Hạch toán túi tiền trả trước khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê nhà, mướn TSCĐ theo phương thức thuê vận động và phục vụ vận động kinh doanh cho nhiều kỳ: 

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 111/112,…

3.3 Hạch toán chi phí trả trước khi doanh nghiệp sở hữu công cụ, dụng cụ, vỏ hộp luân chuyển, vật dụng cho thuê tương quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ:

Khi xuất ra để sử dụng hoặc mang lại thuê:

Nợ TK 242 – ngân sách trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

Định kỳ kế toán doanh nghiệp tiến hành bút toán phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, vật dụng cho thuê đang xuất kho theo tiêu thức hòa hợp lý. Cây bút toán ghi nhận: 

Nợ TK 623/627/641/642,…

Có TK 242 – giá thành trả trước.

3.4 Hạch toán ngân sách chi tiêu trả trước so với trường hợp ngân sách sửa trị TSCĐ tạo ra lớn, doanh nghiệp lớn không triển khai trích trước ngân sách sửa chữa TSCĐ, yêu cầu phân bổ ngân sách chi tiêu vào nhiều kỳ kế toán.

Kết chuyển chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ vào tài khoản giá thành trả trước:

Nợ TK 242 – giá thành trả trước.

Xem thêm: Chuyên Đề Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Lớp 9 Violet

Có TK 241 – XDCB dở dang.

Định kỳ, kế toán doanh nghiệp tính và phân bổ chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ vào túi tiền sản xuất, marketing trong kỳ:

Nợ TK 623/627/641/642,…

Có TK 242 – giá cả trả trước.

3.5 Hạch toán chi phí trả trước so với trường hợp công ty trả trước lãi chi phí vay cho bên cho vay:

Khi trả trước lãi chi phí vay:

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Có TK 111/112.

Định kỳ, khi kế toán tài chính thực hiện phân chia lãi tiền vay theo số đề nghị trả từng kỳ vào chi phí tài thiết yếu hoặc vốn hoá tính vào giá chỉ trị tài sản dở dang:

Nợ TK 635 – giá thành tài chủ yếu (chi phí đi vay ghi vào giá cả SXKD vào kỳ)

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (nếu chi phí đi vay được vốn hoá vào quý hiếm tài sản đầu tư chi tiêu xây dựng dở dang)

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất phổ biến (nếu ngân sách chi tiêu đi vay mượn được vốn hoá vào giá chỉ trị gia tài sản xuất dở dang)

Có TK 242 – chi tiêu trả trước.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xét Điểm Đại Học 2017, Cách Tính Điểm Thi Đại Học Năm 2017

Hiện nay, các ứng dụng như ứng dụng kế toán online magicone.vn magicone.vn góp kế toán tinh giảm tối đa các sai sót khi thực hiện các nghiệp vụ kế toán tốt nhất là hầu như nghiệp vụ phức hợp như phân bổ túi tiền trả trước, góp kế toán viên huyết kiệm thời hạn và sức lực một cách hiệu quả so với việc triển khai các thao tác thủ công như trước đây. 

Phần mềm kế toán online magicone.vn magicone.vn bao gồm tính năng tự động hóa phân bổ giá thành trả trước, góp kế toán doanh nghiệp lớn quản lý tự động các chi phí trả trước được phân bổ mang lại nhiều kỳ, mang lại nhiều sự nhân tiện lợi.